Shipping within 2 days

Weekly new items

Secure payment

Skip to content

Your cart

Your cart is empty

Charline’s Closet
Parkplein 1 9000 Gent
info@charlines-closet.be
BE 0673.923.237

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Charline’s Closet worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Charline’s Closet werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Charline’s Closet.

Art. 1 Leveringsvoorwaarden

Charline’s Closet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als je jouw bestelling voor 17.00u hebt geplaatst, dan verzenden wij deze dezelfde dag nog. Dit betekent dat het pakket op werkdagen binnen de twee dagen kunt verwachten. Heb je de bestelling in het weekend gedaan? Dan kan het zijn dat de post er een dag langer over doet. Dit betekent dat je het pakketje dan op dinsdag kunt verwachten.
Wij willen u erop wijzen dat Charline’s Closet niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door de post.

Art. 2 Betaalmogelijkheden

Op de website van Charline’s Closet is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact, iDeal, VISA, Maestro en Mastercard.
Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

Art. 3 Wettelijke garantie

Charline’s Closet verzekert dat het product in goede staat is en (dus) werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.
De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Charline’s Closet te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop in de winkel.
Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Charline’s Closet.
Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

Art. 4 Herroepingsrecht

Zie pagina “Retourneren“.
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:
Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Charline’s Closet kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.

Art. 5 Privacy policy

Bekijk hier onze privacy policy